Ceník

Ceník

Vyhotovení projektu

Nabízíme Vám kompletní projekt vaší zahrady s vizualizací a osazovacím plánem.

Cena od 45 000 Kč za projekt.

Realizace zahrady

Cena realizace zahrady je kalkulována individuálně dle požadavků a přání klienta.

Zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci včetně osazovacího plánu, technické zprávy a vizualizace v programu Lumion.
Obchodní podmínky
  1. Cena projektové dokumentace a rozpočet na realizaci zahrady jsou sjednány dohodou na základě vypracované studie.
  2. V případě realizace zakázky naší společností se nevypracovává kompletní projektová dokumentace, ale pouze osazovací plán, který se zákazníkovi neúčtuje.
  3. Při podpisu smlouvy o dílo složí zákazník zálohu, jejíž výše se odvíjí od rozsahu zakázky (70-80%), ostatní podmínky jsou detailně upraveny a ošetřeny smlouvou o dílo.
  4. Po dokončení díla probíhá předávací řízení, kterého se účastní obě strany, případně i stavební dozor. Toto je ukončeno podpisem předávacího protokolu, jehož součástí je také konečná faktura.